Now showing items 1-1 of 1

  • Jorde, Stian (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Vi har sett på hvordan kinematikken i et irregulært, langkammet bølgefelt utvikler seg når bølgefeltet beveger seg over en grunne. Vi har funnet at den generelle oppførselen til skjevheten til hastighetsmålingene reflekterer ...