Now showing items 1-1 of 1

  • Haufmann, Torkel Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Oppgaven omhandler komplett positive matriser, det vil si matriser som kan skrives på formen A = BB^T der B er elementvis ikkenegativ. Hovedproblemet i denne teorien er å avgjøre hvorvidt en matrise er komplett positiv. I ...