Now showing items 1-1 of 1

  • Hansen, Mathias (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Oppgaven tar for seg en rekke mekaniske egenskaper i en glassfiberarmert kompositt. En rekke eksperimenter har blitt utført og resultatene har blitt verifisert ved hjelp av en elementmetode-basert numerisk løser.