Now showing items 1-1 of 1

  • Gåsholt, Rikke Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Positive Mean Value interpolasjon har blitt presentert som en ny metode for å interpolere funksjoner definert på randa av et planart domene. Metoden er basert på Mean Value interpolasjon, og har vist seg å være nyttig i ...