Now showing items 1-1 of 1

  • Bunkan, Axel Morten Coldevin (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Verden har stadig økende behov for energi, og for å få bærekraftige løsninger er det et ønske om at denne økningen skal bli dekket av fornybare energikilder, samt at eksisterende energiproduksjon fra fossile kilder blir ...