Now showing items 41-60 of 210

 • Zakariassen, Else-Merete Bergene (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Bidomenemodellen, utviklet i 1970-årene av Tung, er en meget god og velbrukt modell for å studere den elektriske flyten i hjertet. Denne oppgaven fokuserer i hovedsak på en forenklet versjon av Bidomenemodellen, nemlig ...
 • Nyhavn, Ragnhild (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Biological weapons is the aggressive use of organisms or toxins, also known as biological warfare agents. These weapons are invisible, odorless, tasteless and can be spread without a sound, making it difficult to detect ...
 • Holte, Kjetil Matias (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Scheduling problems are central in combinatorial optimization, and there exists a huge literature describing both problems and algorithms. Master surgery scheduling (MSS), where one must assign surgery teams in hospitals ...
 • Holden, Nina (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  The main purpose of this thesis is to study a singular finite-horizon portfolio optimization problem, and to construct a penalty approximation and numerical scheme for the corresponding Hamilton- Jacobi-Bellman (HJB) ...
 • Ulven, Ole Ivar (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  This thesis treats the laminar motion of two immiscible fluids in a pipe, where the original fluid occupying the pipe is much more viscous than the replacing fluid. Earlier works have shown that the less viscous fluid tends ...
 • Arnesen, Arne Jørgen (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
 • Ayati, Anis Awal (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  The aerodynamic effects on a wind turbine blade's tip region are investigated using the Lifting Line Theory (LLT). The LL equation is solved using two different approaches: the Fourier Method (FM) and the Simplification ...
 • Prang, Svend André (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  I offshorenæringen er det behov for varme, strøm og trykk. Derfor er det plassert ut ulike gassturbiner. En gassturbin er en gassdrevet maskin som gjennom en forbrenningsprosess, omdanner kjemisk bundet energi til mekanisk ...
 • Neset, Håkon (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  If we want to interpolate a set of data with a curve, we have several choices. We can use polynomial interpolation, spline interpolation or interpolatory subdivision. Polynomial interpolation gives high degrees for large ...
 • Haslerud, Marit Liaaen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  This thesis is an analysis of the mechanical properties of bulk adhesive and the behaviour of adhesively bonded single lap joints at room temperature and sub-zero temperatures. The process of making test specimens and ...
 • Haufmann, Torkel Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Oppgaven omhandler komplett positive matriser, det vil si matriser som kan skrives på formen A = BB^T der B er elementvis ikkenegativ. Hovedproblemet i denne teorien er å avgjøre hvorvidt en matrise er komplett positiv. I ...
 • Helgesen, Morten (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Intensity modulated radiation therapy (IMRT) is a relatively new treatment technique used to treat different kinds of cancer. Each beam delivering radiation to the patient is split into smaller beamlets whose intensities ...
 • Joki, Reidar Kvale (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Denne masteroppgaven gir et overblikk over i-planet skademekanismer i fiber armerte polymer kompositt-laminater. Tre forskjellige feil kriterier er evaluert, og Puck feil kriteriet er beskrevet og testet i detalj. En ...
 • Sagen, Audun (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Denne oppgaven omhandler kapasitetsberegning av skruer i gjenget blindhull. For skrueforbindelser er det viktig at kapasiteten beregnes i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. For denne type forbindelser inneholder ...
 • Nygreen, Thomas (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  At toga er punktlege er ein av dei viktigaste indikatorane på at togtrafikken fungerer, og høg andel punktlege tog er naudsynt om jernbana skal vera ein attraktiv transportform. I alle jernbanenett vil det skje at tog ...
 • Evju, Øyvind (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Bakgrunn: En cerebral aneurysme er en dilatasjon av en blodåre, som kan utvide seg og briste, og derved forårsake blødninger i og rundt hjernen. En slik tilstand er alvorlig og medfører ofte alvorlig hjerneskade eller død. ...
 • Lindstrøm, Erika Kristina (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  This thesis presents experiments on run-up of solitary waves on a beach of 10◦ inclination. The purpose of this study is to find out what causes the lower maximum run-up heights in experimental results compared with results ...
 • Drøsdal, Ida Norderhaug (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Syringomyelia is the development of fluid-filled cysts in the spinal cord. This disease is frequently seen together with the Chiari Malformation, a medical condition characterized by the herniation of the cerebellar tonsils ...
 • Welgaard, Øyvind Homstvedt (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Denne oppgaven omhandler analyse av en 4-tomsflaske i kompositt. Den tar for seg kompositteori og prinsippene for en rakettmotor. I første del blir det sett på en tynnvegget sylinder, der kompositt og kontinuumselementer ...
 • Holstad, Jörg Henrik (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  The topic of this master's thesis is modeling of diffusion of neurotransmitters in the extracellular space (ECS) of the central nervous system (CNS). In the models presented here diffusion will be affected by the binding ...