Now showing items 62-81 of 98

 • Teige, Ola (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Tilgjengeliggjort i DUO vitenarkiv med tillatelse fra Sønderjysk Månedsskrift.
 • Notaker, Hallvard (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2013)
 • Kjeldstadli, Knut (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2005)
 • Ruud, Arild Engelsen; Heierstad, Geir; Nilsen, Alf Gunvald; Aandahl, Guro; Price, Pamela Gwynne; Srinivas, Dusi; Nielsen, Kenneth Bo; Flåten, Lars Tore; Frøystad, Kathinka; Widmalm, Sten (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Indian democracy has often been characterized as "a puzzle" that "defies theories". But any theory on democratic practice will need to take into account the world's largest democracy. We assert that Indian democracy is ...
 • Kuldova, Tereza (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
 • Rathke, Jens; Strøm, Elin (Book / Bok, 2011)
  Jens Rathke (1769-1855) som senere ble professor i zoologi ved Universitet i Oslo, oppholdt seg fra september 1798 til april 1799 på Madeira for å samle planter for den norske botanikeren Martin Vahl. "Jens Rathkes dagbok" ...
 • Ødegård, Knut; Roland, Håkon; Hill, David (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
 • Skre, Dagfinn; Brink, Stefan; Stylegar, Frans-Arne; Pilø, Lars; Pedersen, Unn; Sørensen, Rolf; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge I.; Stabell, Bjørg; Bukholm, Kristine M.; Bonde, Niels; Barrett, James; Hall, Allan; Johnstone, Cluny; Kenward, Harry; O’Connor, Terry; Ashby, Steve; Milek, Karen B.; French, Charles A. I. (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2007)
  In this, the first of six volumes, the main results of the excavations which the University of Oslo carried out at Kaupang 1998–2003 are presented. A completely new picture is put forward of the port that Ohthere (Óttarr) ...
 • Kausland, Kristin (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Pre-World War II art historical research on late medieval altarpieces in Norway was concerned predominantly with creating groups of artworks connected to masters on the Continent, by focusing on stylistic features in both ...
 • Messel, Jan (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2010)
  Selv om LO i etterkrigstiden har etterstrebet seg på å bli en organisasjon for ’alle lønnsmottakere’, har den likevel opprettholdt et diskursivt skille mellom arbeidere og ’de andre’. Avhandlingen analyserer de forestillingene ...
 • Skre, Dagfinn; Pilø, Lars; Blackburn, Mark; Rispling, Gert; Jonsson, Kenneth; Hårdh, Birgitta; Pedersen, Unn; Kilger, Christoph (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2008)
  This second volume concerning the excavations in the Viking-period town Kaupang in 1998–2003 examines types of find used in economic transactions: coins, silver ingots, hacksilver, balances and weights. Changes in the type ...
 • Kyllingstad, Jon Røyne (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2008)
  Mellomkrigstida var en storhetstid for norsk nasjonalisme. Vitenskaper som folkeminneforskning, stedsnavnsgranskning, arkeologi, historie og antropologisk raseforskning, ble tillagt stor betydning for byggingen av nasjonal ...
 • Strøm, Elin (Book / Bok, 2017)
  Niels Tønder Lund var det som i samtiden ble betegnet som "Naturelsker eller Naturven". I det lå at han ikke hadde vitenskapen som profesjon, men dyrket den som amatør. Vanlige betegnelser var Natur-Elskere, Botanikens ...
 • Strøm, Elin (Book / Bok, 2007)
  Alle som har skrevet om botanikk, zoologi og mineralogi i dansk vitenskapshistorie, har framhevet den store betydning Naturhistorie-Selskabet har hatt for utviklingen av disse fagene. Alle referer Gosch, men ingen har ...
 • Teige, Ola (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2013)
  Tilgjengeliggjort i DUO vitenarkiv med tillatelse fra Norsk Slektshistorisk Forening,
 • Bang, Niels Hofman (Book / Bok, 2017)
  Niels Hofman Bang (1776-1855) var botaniker, agronom og eier av stamhuset Hofmansgave. Niels Hofman Bangs Rejsedagbog (1797-1800) er en transkribert utgave av de delene av Hofman Bangs dagbok som særlig dreier seg om ...
 • Pedersen, Unn (Research report / Forskningsrapport, 2015)
 • Jensehaugen, Helge (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  After the division of Cyprus in 1974 into a Greek Cypriot south and a Turkish Cypriot north, approximately 30,000 immigrants from Turkey moved to north Cyprus. The period between 1974 and 1980 is the time during which these ...
 • Kaveh, Chalak (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2016)
  Tatere og sigøynere ble ikke nødvendigvis forskjellsbehandlet på et kollektivt plan i det norske politi- og domstolsapparatet. Det er en av konklusjonene til historiker Chalak Kaveh i hans ferske avhandling om temaet. Til ...
 • Kuldova, Tereza (Chapter / Bokkapittel / SubmittedVersion, 2017)
  Elite Indian fashion designers consciously attempt to abstract the essence of Indianness from India’s numerous and geographically multiply localized crafts, turning their designs into a montage of exquisite handwork ...