Now showing items 1-1 of 1

  • Thomassen, Eivind (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Oppgaven tar for seg den hemmelige Securitas-aksjonen i årene 1925–28. A/S Securitas besto av noen av Norges fremste forretningsmenn, og drev i disse årene støttekjøp av aksjer i de tre norske storbankene Den norske ...