Now showing items 1-1 of 1

  • Thingnæs, Synnøve (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Fra folkevandringstid i Norden har vi et rikt tekstilmateriale, spesielt fra såkalte høvdinggraver, med bl.a. komplisert utførte og trolig svært kostbare tekstiler. Disse er kvalitetsmessig og kunstnerisk på linje med annet ...