Now showing items 1-1 of 1

  • Olsen, Åsmund Lund (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne oppgaven omhandler havforskeren Finn Devold og kollapsen i bestanden av norsk vårgytende sild på slutten av 1960-årene. Devold var en av datidens fremste sildeeksperter, men klarte hverken å forutse eller varsle ...