Now showing items 1-1 of 1

  • Olli, Anne May (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I de senere år har det vært fokus på tilbakelevering / repatriering av samiske museumsgjenstander. Det har vært politisk vilje til repatriering og sametinget, som forvalter de samiske museene i Norge, har inngått avtale ...