Now showing items 1-1 of 1

  • Olaisen, Liv Marit (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Hvilke faktorer og hendelser bidro til å endre Storbritannias politikk overfor spørsmålet om den jødiske statsdannelsen fra 1945-49? Hvilke standpunkter inntok britene, og hvordan kan disse forklares? I 1947 overlot ...