Now showing items 1-1 of 1

  • Okkenhaug, Ingrid Rønning (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgaven tar for seg det trønderske samfunnet i perioden 800-1050. Det har i tidligere forskning vært vanlig å arbeide ut ifra et utgangspunkt og et syn på at det trønderske samfunnet på et tidlig tidspunkt var godt ...