Now showing items 1-1 of 1

  • Høyreekstreme fiendebilderRestricted Access 
    Nytun, Kamilla Pettersen (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I oppgaven beskrives det høyreekstreme miljøet i Norge sine fiendebilder av antirasister og blitzere. Oppgaven dekker tidsrommet 1988-1997. Dette var en periode preget av voldelige og verbale konfrontasjoner mellom det ...