Now showing items 1-1 of 1

  • Nymark, Kristian Holen (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Avisen Statsborgeren ble startet i 1831 av husmannssønnen Peder Soelvold. I løpet av de neste fire årene gikk trykksaken hardt ut mot embetsmenn og øvrighet. Statsborgeren var en bondeopposisjonsavis som arbeidet for økt ...