Now showing items 1-1 of 1

  • Larsen, Joakim Alexander (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    I denne oppgaven har jeg undersøkt om Gaius Marius' militærreform i 107 f.v.t ble gjennomført på bakgrunn av politisk spill eller en militær nødvendighet. Majoriteten av moderne forskning hevder at militærreformen oppstod ...