Now showing items 1-1 of 1

  • Larsen, Espen (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Det som vekket min interesse i forbindelse med den spesielle funnkategorien våpenofringer, var den relativt sterke tilknytningen til romerne som flere gjenstander viste. Disse gjenstandene kunne være sterkt knyttet til den ...