Now showing items 1-1 of 1

  • Langvik, Marius Sebastian (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I 2014 skal det markeres at det er 200 år siden nasjonen Norge fikk sin Grunnlov. Viktige demokratiske prinsipper ble stadfestet blant annet etter mønster fra den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske ...