Now showing items 1-1 of 1

  • Kvarsnes, Ronny (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne oppgaven dreier seg om Kulturminneåret 2009, og hvordan slike prosjekter skal inngå i samfunnet. Et av målene med oppgaven er derfor å undersøke hva staten og allmennheten vil med dette året, og hvordan denne ...