Now showing items 1-1 of 1

  • Kvam, Unni (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Gjennom denne oppgaven søker jeg å finne svaret på hva slags reaksjoner de arabiske statene har til Irak-Kuwait- krisen i 1961 og krisen i 1990/91. Jeg vil forsøke å kartlegge disse reaksjonene. Hovedspørsmålene er: I ...