Now showing items 1-1 of 1

  • Kristiansen, Jonas (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Oppgaven tar for seg den europeiske middelhavspolitikken fra etableringen av partnerskapet mellom EU og middelhavslandene (Euro-Mediterranean Partnership, EMP) i 1995 og frem til Union for Middelhavet (Union for the ...