Now showing items 1-1 of 1

  • Kristiansen, Daniel Braastad (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Denne oppgaven handler om den greske historikeren Polybios som en kilde til den romerske republikken, og hvordan han har blitt forstått og brukt av moderne historikere. I oppgaven ser jeg på hvordan moderne historikere har ...