Now showing items 1-1 of 1

  • Kaur, Sheree Ravinder (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    COMMISSIONS OF INQUIRY OG KOMMUNALE MASSAKRE I NORD INDIA: 1984-1998 The rule of the law , rettsstaten, en ide som har røtter i vestlig politisk filosofi, var en del av arven som den britiske koloni makten etterlot seg ...