Now showing items 1-1 of 1

  • Karlstad, Petter Lie (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Denne oppgaven tar for seg spørsmålet om hvorvidt Håkon Håkonsson hadde monopol på fordeling av ære i sin regjeringstid. For å svare på spørsmålet har jeg analysert Egils saga, Kongespeilet og Heimskringla for å finne ut ...