Now showing items 1-1 of 1

  • Kandardjiev, Kim Orlin (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Oppgaven primære hensikt er å se på utviklingen av organiseringen av distribusjon og salg av norsk gass til Europa. Den ser på gassavsetningen fra dens begynnelse på norsk sokkel, til man får et vedvarende salgsregime på ...