Now showing items 1-1 of 1

  • Kaasen, Anna Oxaal (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I denne oppgaven drøfter jeg hvordan ulike syn på fortidsbearbeidelse kom til uttrykk i promoteringen av, og debatten rundt, filmen Max Manus i 2008-2009. Oppslag, intervjuer, anmeldelser og debattinnlegg som stod på trykk ...