Now showing items 1-1 of 1

  • Eilertsen, Emmy Johanne Lundgaard (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Training for Peace er et norsk prosjekt som arbeider for å bygge en fredsbyggende kapasitet i Afrika ved å trene opp personer fra politiet og det sivile samfunnet til å delta i fredsoperasjoner i regi av FN eller Den ...