Now showing items 1-1 of 1

  • Eide, Yvonne (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne masteroppgaven har maskulinitet på slutten av 1100-tallet som tema. Oppgavens hovedkilde er Marie de Frances Lais, fortellinger skrevet mellom 1150 og 1200. Målet har vært å se om hennes fremstillinger av maskulinitet ...