Now showing items 1-1 of 1

  • Edland, Tore (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Sammendrag: Oppgaven tar for seg historien til premonstratenserordenen i Norge i middelalderen. Dette blir belyst med ordenens to klostre i Norge, Dragsmark kloster og Olavsklosteret i Tønsberg. Hovedfokuset er hvilke ...