Now showing items 1-1 of 1

  • Da Silva, Silje Domben (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    I denne masteroppgåva gjennomgår eg framstillingar frå reisebøker skrevet på 1800-talet. Bøker som omtalar lokale kvinner i Den osmanske provinsen Syria. Det er eit utval av 14 forfattarar som reiser over eit tidsspenn på ...