Now showing items 1-1 of 1

  • Barthold, Geir Erik (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
    Oppgaven tar for seg de norske bispeutnevnelsene i forkant av reformasjonen, på slutten av katolsk tid. På denne tiden var kongemakten uten formelle muligheter til å styre bispeutnevnelsene, men det var flere tegn til at ...