Now showing items 1-1 of 1

  • Amundsen, Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I avhandlingen tar jeg utgangspunkt i to lokaliteter som lå nær hverandre, både i tid og rom, kalt Kalvebeitet. Et tema det er lagt vekt på i avhandlingen er tilnærming til materialitet, hvor blant annet analogier blir ...