Now showing items 1-1 of 1

  • Aavatsmark, Terje Lillebo (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    I denne oppgaven ser jeg på Arbeiderpartiets husmorpolitikk i perioden 1945-1951. Jeg skal undersøke hvorfor ”husmorrollen” fikk den tyngden den fikk i det norske samfunnet i etterkrigsårene. Gjennom empirisk analyse av ...