Now showing items 1-1 of 1

  • Aas, Hans Westberg (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Oppgaven er en mikrohistorisk analyse av Børre Hansen Langland som levde i Ålen mellom 1732 og 1821. Oppgaven fokuserer på kunnskapsoverføring i Røros Kobberverks sirkumferens. Børre Hansen Langlands dagbok er hovedkilde ...