Now showing items 1-1 of 1

  • Aarrestad, Ivar (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Formålet med oppgaven er å avklare om det finnes et potensial for steinalderlokaliteter under vann her i landet. Erfaringer fra Danmark, Sverige og til dels Vest-Agder i Norge, viser at slike undervannslokaliteter har svært ...