Now showing items 1-1 of 1

  • Østby, Elin (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Emnet for min undersøkelse er drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur. Jeg bruker sagaer som kilder til å undersøke hvilke forestillinger om fenomenet drøm som fantes hos middelaldermennesker i Norge og på Island ...