Now showing items 1-1 of 1

  • Ørstavik, Ivar Johannes (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Oppgaven tar for seg LOs solidaritetsarbeid i Tanzania fra 1980-2009 med støtte fra NORAD, med hovedvekt på bilaterale prosjekter. I 1980-årene var samarbeidet dominert av to byggeprosjekter. Det første prosjektet omfattet ...