Now showing items 1-1 of 1

  • Ødegaard, Anders Kristian (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgaven tar for seg kongen som kirkebygger i den første kristne tiden i Norge, altså tidsperioden ca. 900-1100. Det var i denne perioden Norge fikk sine første kirker, og funn av kristne graver fra slutten av ...