Now showing items 1-1 of 1

  • Ødegård, Arnold (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Oppgaven tar for seg utvandringsforløpet i Grue kommune, Hedmark, fra 1850 da de første fra bygda reiste, til 1895. Etter en kort beskrivelse av kommunens sosiale, kulturelle og økonomiske liv, følger en generell oversikt ...