Now showing items 1128-1147 of 1714

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1983)
  Anne Sophie Hygen: Formidling – fra festtaler til forandring – nå!, s. 4.<br> Ellen Karine Hougen: Arkeologisk Formidlingsutvalg, s. 10.<br> Hanne Thomsen: Formidling av fortidskunnskap i Rogaland – en statusrapport, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1983)
  Øivind Lunde: Et fagpolitisk innlegg: svar til Sæbjørg Walaker Nordeide , s. 4.<br> Lars F. Stenvik: Litt om grus, men mest om hus, s. 9.<br> Mats Widgren: Fossilt kulturlandskap, s. 16.<br> Stig Welinder: Stenåldersmat, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1983)
  Jenny-Rita Næss: Norsk arkeologi i støpeskjeen , s. 4.<br> Per Hærnes: Norgesrekord i ettergravning , s. 15.<br> Per Haavaldsen: Merkverdige drikkeskikker, rangler, leirgjøker eller lys fra fortida? , s. 21.<br> Einar ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1984)
  Helge Braaten: Vikingtid – en ”historisk periode”?, s. 4.<br> Povl Simonsen: Arkeologi og akademiske avhandlinger, s. 6.<br> Sæbjørg W. Noreide: Tegl i Tønsberg i middelalderen, s. 15.<br> Øystein Ekroll: ”Vin i gröna ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1984)
  Ericka Engelstad: I gamle dager , s. 4.<br> Elin Dahlin: Hva vet vi om sykdommer i middelalderen , s. 9.<br> Ellen Anne Pedersen: Middelalder på landsbygda – finns den? , s. 22.<br> Harald Jacobsen: På jakt etter den ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1985)
  Inger Sælebakke: Strontium og kosthold i Alvastra , s. 4.<br> Kalle Sognnes: Tro og tvil i helleristningsforskningen , s. 9.<br> Brit Solli: Muligheter og begrensninger ved studier av bein fra arkeologiske utgravninger, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1986)
  Inger Helene Vibe Müller: Gravskikk som kilde til studium av kristningsprosessen , s. 4.<br> Øivind Lunde: Kan arkeologien forbli politisk nøytral? , s. 14.<br> Brit Solli: En forfatter og fortidsbilder , s. 24.<br> Tom ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1987)
  Egil Mikkelsen: Fornminnepleie – Det beste fornminnevern , s. 4.<br> Tone Eriksen: Når informasjon om forhistorien og arkeologenes arbeid ut til folket? , s. 16.<br> B. Amundsen, T. Eriksen, L. Forseth, W. Helliksen, S. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1987)
  G. Bjørnstad, K Michaelsen, E. Klubbenes, E. Ulriksen: Skolegravning/ fornminne/ forskning – innbyrdes sammenheng? , s. 4.<br> Brithe Weber: På leting etter gamle veier , s. 20.<br> Synnøve Vinsrygg: Vår egen fortid og ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1988)
  Reidar Bertelsen: Om trangt arbeidsmarked i arkeologien, side 4.<br> Per Hærnes: En våpengrav fra vikingtiden på Bryn i Oslo, s. 6.<br> Bjørnar Olsen: Det retoriske museum. En fortelling om makt og fortid , s. 13.<br> Brit ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1969)
  Irmelin Martens: Steinalderen i Valdres, s. 3.<br> Egil Mikkelsen: ”Goterproblemet” i nyere norsk arkeologisk forskning, s. 11.<br> Kolbjørn Skaare: Haram- funnet: Avtrykk av romerske mynter, s. 17.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1988)
  Ellen Karine Hougen: Oldsakssamlingens nye utstillinger , s. 4.<br> Egil Mikkelsen: Arkeologiske museumsutstillinger – form og virkemidler , s. 10.<br> Ellen Høigård Hofseth: Nye utstillinger – tja hvordan? , s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1989)
  Per Hernæs: En sjelden fugl. Kort presentasjon av en bronsespenne på Åker, Vang kommune, Hedmark, s. 4.<br> Arne Espelund: Maling på bekkekvern og baking av brød. Prosessanalyse brukt på jernframstilling, s..6.<br> Ingrid ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1990)
  A.E. Christensen: Wenche Slomann. Til minne, s.4.<br> Lise Nordenborg: ASIO, s.8.<br> Karl Kallhovd: Nicolay – er paradoks, s. 14.<br> Sjur Harby: Fuglefrisen i Olavsklosteret, s.39.<br> Hilde Amundsen: Endring i ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1990)
  Sjur Harby: Hedalsmadonnaen, s. 3.<br> Margrethe F. Simonsen: Feltformidling, s.10.<br> Håkon Glørstad og Ingunn Holm: Intervju med Knut Odner, s.12.<br> Kjellhaug Hov: Miljøet rundt Gokstadhaugen, s. 20..<br> Geir ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1991)
  Lise Nordenborg og Bjørn Myhre: Borre – en formidlingsteoretisk utfordring, s. 4.<br> Jan Brendalsmo: Ned med kulturlandskapet!, s. 12.<br> Ulf T. Benterud: Mosaikken over keiserportalen i Hagia Sophia, s. 16.<br> Elin ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1991)
  Elin Dahlin: Shelter form the storm – vernbygg over Hamar domkirkeruin, s. 4.<br> Kathy Elliott: Lødingensverdet; en spekulativ analyse, s. 12.<br> Anne Traaholt: Øivind Lunde – et intervju, s. 20.<br> Alf Tore Hommedal: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1992)
  Kjellaug Hov: En nyoppdaget bygdeborg ved Maridalsvatnet, s. 4.<br> Ken Hedegaard: Bronzestøbning med voks og tekstil, s. 8.<br> Eivind Klubbenes: Steinalder gjennom mikroskopet, s. 14.<br> Håkon Glørstad: Paleopsykologi ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1992)
  Espen Uleberg: Grav med lindekar, s. 4.<br> Ingunn Holm og Håkon Glørstad: Intervju med Povl Simonsen, s. 12.<br> Torstein Arisholm: Misforståelse?, s. 22.<br> Sjur Harby og Espen Uleberg: Grav der det piper…, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1969)
  Sverre Marstrander: Helleristninger i Gjerpen, Telemark, s. 4.<br> Elizabeth Wiese Rygge: Victoria- sverd i Norge, s. 10.<br> Sverre Marstrander: Atter det skilte føyer seg sammen, s.16.<br> Anne Stalsberg: Alsvik, s. 18.