Now showing items 1148-1167 of 1649

 • Jankowska, Monika (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  Denne oppgaven handler om Norges medlemskap i OECDs utviklingskomité, Development Assistance Committee(DAC). Norge ble medlem av DAC i 1962. Komiteen var et sentralt forum for bistandsgivere i 1960-årene en periode der ...
 • Skjærstad, Torunn Synnøve (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  Gjennom komparativ analyse av tiltak og handlinger i fremmedpoltikken og provianteringspolitikken pekes det på tendenser ved den norske stats maktutvidelse under første verdenskrig. Norges første prioritet ved krigsutbruddet ...
 • Rusten, Petter (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Oppgaven ser nærmere på utenriksminister Frydenlunds redegjørelser og uttalelser i perioden 1973 til -76. Frydenlund satt som norsk utenriksminister for Arbeiderpartiet mellom 1973-81 og 1986-87, og satte sitt preg på ...
 • Kobberstad, Esben (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
  Oppgaven fokuserer på en analyse av identitet i Norge fra ca. år 800 til ca. 1150, ved hjelp av nyere etnisitetsteori hentet fra sosialantropologien. Formålet er å utføre en generativ prosessanalyse for hvordan den ”norske” ...
 • Skogli, Marianne (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  Denne fremstillingen behandler forholdet mellom Norge og USA i de årene Lyndon B. Johnson var president, fra 1963 til 1969. Med forhold mener jeg de politiske, økonomiske og militære forhold mellom de to landene, og det ...
 • Bjørnland, Lasse Hermansen (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Oppgaven tar for seg ulike aspekter ved det norsk-jugoslaviske forholdet 1965-1986. Det vil bli fokusert på de politiske, økonomiske, organisasjonsmessige og mellomfolkelige kontaktene mellom de to land. Den gode kontakten ...
 • Pettersen, Jon Christian (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Oppgaven omhandler først og fremst hvordan og hva som bidro til nordmennenes utvikling og fremveksten av det norskamerikanske samfunnet i Seattle fra 1889 til 1930. I den forbindelse vil denne studien først se på økonomien ...
 • Nymann, Anette Lohne (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Det Norske Asylselskab ble opprettet som et resultat av asylvesenets inntog i Norge på slutten av 1830-tallet. Både barneasylene og Asylselskapet hadde sitt utspring i filantropien. Med sine fire år i drift ble Asylselskapet ...
 • Barthold, Geir Erik (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
  Oppgaven tar for seg de norske bispeutnevnelsene i forkant av reformasjonen, på slutten av katolsk tid. På denne tiden var kongemakten uten formelle muligheter til å styre bispeutnevnelsene, men det var flere tegn til at ...
 • Sulutvedt, Kay Arne (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  I denne oppgaven blir norske forestillinger om Tyskland og tyskere fra den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945 fram til opprettelsen av de to tyske statene høsten 1949 kartlagt og analysert. Gjennom et bredt utvalg av kilder ...
 • Haugland, Gine Marina (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
 • Westlie, Bjørn (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Under annen verdenskrig var mellom 40 og 50 nordmenn krigskorrespondenter på tysk side da Hitler -Tyskland ville erobre Sovjetunionen. De hadde en dobbeltfunksjon som soldater og reportere samtidi. Deres oppgave var å ...
 • Gundersen, Kirsti Stray (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Det er over 70 år siden borgerkrigen i Spania brøt ut, og endte med et diktaturstyre under Francosco Franco de Bahamonde, som skulle vare i over 40 år. Den spanske borgerkrigen blir ofte sett på som en ideologisk krig, en ...
 • Norske myrskjeletterRestricted Access 
  Hansen, Ingunn Beyer (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  De spektakulære danske myrliksfunnene har fått bred oppmerksomhet både i og utenfor arkeologiske fagmiljøer, mens menneskelige levninger i myr i mindre grad er kjent som et norsk fenomen. Oppgaven er en kildekritisk, ...
 • Solem, Aasmund (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  23. mars 1983 lanserte president Ronald Reagan SDI (Strategic Defense Initiative) i en TV-overført tale. Målet med SDI var å utvikle et rakettskjold som et forsvar mot sovjetiske atomraketter. Det lå implisitt i dette ...
 • Chan, Jia Mink (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Hvordan reagerte norske myndigheter på trolldomskonfliktene på 1700-tallet og hvilken betydning hadde dette for allmuens oppfatning av trolldom? Oppgaven vil forsøke å bidra til en tilleggsforklaring på hvordan de norske ...
 • Sletmo, Marthe Espolin (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Denne oppgaven undersøker hvordan norske veteraner som har tjenestegjort i Libanon, i det tidligere Jugoslavia og i Afghanistan har opplevd deltakelsen i en internasjonal militæroperasjon. Krigsveteraner fra FN- og ...
 • Busterud, Ingrid O (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Krigene på Balkan på 1990-tallet ble de blodigste i Europa siden Andre verdenskrig. Den lengste og mest brutale krigen fant sted i Bosnia, hvor 100 000 mennesker mistet livet og 3 millioner ble drevet på flukt. Thorvald ...
 • Jensehaugen, Helge (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  After the division of Cyprus in 1974 into a Greek Cypriot south and a Turkish Cypriot north, approximately 30,000 immigrants from Turkey moved to north Cyprus. The period between 1974 and 1980 is the time during which these ...