Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:09:42Z
dc.date.available2013-03-12T08:09:42Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-06-02en_US
dc.identifier.citationDrange, Jon Moen. Parallell Delaunay-triangulering i Java og CUDA. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/8734
dc.description.abstractI de senere år har hardwareprodusenter, i stedet for å øke klokkehastigheten, duplisert kjerner på prosessorer. Konsekvensen er at prosessorer stadig får flere kjerner. Skjermkortleverandører har også sett potensialet av økt regnekraft, og i det siste har de lansert utviklingspakker som gjør det mulig å bruke skjermkort til mer enn å bare tegne opp grafikk på skjerm. Denne oppgaven ser hovedsakelig på Delaunay-triangulering i planet. Oppgaven baserer seg på en eldre implementasjon, hvor algoritmene har blitt trukket ut og reimplementert til å passe for objektorienterte språk. Implementasjonen har så blitt optimalisert og parallellisert i flere varianter. Til slutt gjøres en radikal endring i algoritmen for å prøve å tilpasse Delaunay-triangulering for NVIDIAs CUDA-plattform. Endringen er basert på en oppdagelse som ble gjort av forfatteren under arbeidet med denne oppgaven, og den er beskrevet i detalj i en artikkel som følger med som vedlegg.nor
dc.description.abstractIn the recent years hardware producers have, instead of increasing clock frequency of their processors, duplicated cores in their processors. As a consequence, processors continuously keep getting more cores. Graphic card vendors have also seen the potential of increased computational power, and lately they have introduced development kits that make it possible to use their cards for more than just drawing graphics onto the screen. This thesis looks primarily at the Delaunay-triangulation in the plane. The thesis is based on an earlier triangulation implementation, but where the algorithms have been extracted and reimplemented to fit for using object-oriented languages. The implementation has then been optimized and parallellized in several versions. A radical change is done in the algorithm in the end in order to try to adapt the implementation for NVIDIAs CUDA-platform. The change is based on a discovery made by the author during the work of this thesis and is described in detail in an article that is included as an attachment.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleParallell Delaunay-triangulering i Java og CUDAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-12en_US
dc.creator.authorDrange, Jon Moenen_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Drange, Jon Moen&rft.title=Parallell Delaunay-triangulering i Java og CUDA&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25915en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103244en_US
dc.contributor.supervisorArne Mausen_US
dc.identifier.bibsys10224720xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/8734/1/Drange.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata