Now showing items 1-1 of 1

  • Vagstein, Anne (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Jeg har diskutert kriterier for genusinndeling, og jeg har kommet fram til ei genusinndeling for norsk som delvis avviker fra den tradisjonelle. Kriteriene man legger til grunn ved genusinndeling, spiller åpenbart en rolle ...