Now showing items 1-1 of 1

  • Vaale, Lars-Erik (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Denne avhandlingen tar for seg diskusjonen om dødsstraffen i Stortinget i perioden 1945-1950 i forbindelse med det norske rettsoppgjøret etter 1945. Den fokuserer på ulike oppfatninger av dødsstraffen sett i tilknytning ...