Now showing items 1-1 of 1

  • Ugelvik, Karen Therese (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgåva tek for seg samspelet mellom gestar og tale, og har som mål å gje innsikt i det tidsmessige og semantiske forholdet mellom dei to. Metoden eg har brukt baserer seg på McNeills (2012) narrativ-metode, kor ...