Now showing items 1-1 of 1

  • Tysdal, Kjersti (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Dette arbeidet tar sikte på å kartlegge fagbevegelsens arbeid i det postsovjetiske Ukraina. Ettersom fagbevegelsen befinner seg mellom den vanlige arbeidstaker, det politiske styret og de økonomiske aktørene i landet, kan ...