Now showing items 1-1 of 1

  • Tveter, Patricia (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Sammendrag: Jeg har i denne masteroppgaven analysert tre verk av den amerikanske samtidskunstneren Charles Ray. Verkene Ink Box, 32x33x35=34x33x35 og 7 ½-Ton Cube består av en og samme form – kube. Min oppgave har to ...