Now showing items 1-1 of 1

  • Tvete, Kristian Høy (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Oppgaven ser på stand-up-komikeren Bill Hicks, og hvordan han utnytter de performative elementene i stand-up for å forfekte et politisk syn. Først gjør oppgaven rede for hvordan jeg indekserte alt tilgjengelig materiale ...