Now showing items 1-1 of 1

  • Tverran, Jenny Lunde (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne oppgaven har som hovedformål å svare på hva som er forventet av leseren før han eller hun åpner en bok. Skal leseren være nøytral, vise empati eller være uenig med det som står der? Bakgrunnen for denne avhandlingen ...