Now showing items 1-1 of 1

  • Tandberg, Unni (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Avhandlingen drøfter forholdet mellom sted og identitet i et utvalg filmbaserte videoinstallasjoner av kunstneren Isaac Julien (f. 1960). Juliens kunstnerskap befinner seg i krysningspunktet mellom dokumentarfilm og et ...